Naar de homepage
Naar de homepage
 
     
 

Arbeidsvoorwaarden inhoudelijk belangrijkst op recruitmentsite

13-03-2012 | Door: Martijn Hemminga | Onderzoek | 4.342 keer | Stuur door |

Arbeidsvoorwaarden inhoudelijk belangrijkst op recruitmentsiteBezoekers van een recruitmentsite vinden het belangrijk dat informatie over arbeidsvoorwaarden en salaris hierop terug zijn te vinden. Ook concrete voorbeelden van de dagelijkse werkzaamheden worden belangrijk gevonden om een keuze voor een werkgever te kunnen maken blijkt uit het ArbeidsmarktGedragsonderzoek.

Kandidaat wil breed geïnformeerd worden

In het kader van de uitreiking van de Gouden Cursor voor beste recruitmentsite heeft Campaign Group in samenwerking met Intelligence Group gekeken naar wat kandidaten voor informatie willen lezen op de recruitmentsite. Onderstaande tabel toont de top-5 van meest genoemde aspecten die kandidaten willen terugvinden op recruitmentsites. Hieruit blijkt dat kandidaten breed geïnformeerd willen worden over de openstaande functie en de organisatie. Om het juiste talent te kunnen werven is het dus van belang om een volledig beeld te schetsen. Daarbij moet zowel de arbeidsvoorwaardelijke kant, de organisatiekant als het proces voldoende aandacht krijgen.

Totaal
Arbeidsvoorwaarden & salaris 48%
Concrete voorbeelden werkzaamheden 35%
Sfeerimpressie 34%
Online kunnen solliciteren 34%
Bedrijfsinformatie & contactgegevens 34%

Deelnemers aan dit onderzoek konden meerdere aspecten van de recruitmentsite selecteren (maximaal 5). Gemiddeld gaven deelnemers aan dat ze vier verschillende aspecten willen terugvinden op een goede recruitmentsite. Ook daaruit blijkt dat de recruitmentsite volledig moet zijn in de informatie die wordt aangeboden.

Verschillen per doelgroep

Geen doelgroep is hetzelfde en dat betekeni dat op de recruitmentsite hier rekening meegehouden moet worden. Zo kan een voorbeeld van een uitdagend project door iedere doelgroep anders geïnterpreteerd worden. Ook onder goede opleidingsmogelijkheden verstaat iedere doelgroep iets anders. Daarom is gekeken of verschillende doelgroepen andere informatie willen vinden op een recruitmentsite. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen studenten en personen die reeds werkzaam zijn. Onderstaande tabel toont voor deze groepen de vijf belangrijkste aspecten van een site.

Werkzaam % Student %
Arbeidsvoorwaarden & salaris 50% Arbeidsvoorwaarden & salaris 39%
Concrete voorbeelden werkzaamheden 36% Opleidings-/ ontwikkelmogelijkheden 38%
Online kunnen solliciteren 34% Bedrijfsinformatie & contactgegevens 37%
Sfeerimpressie 34% Sfeerimpressies 36%
Bedrijfsinformatie & contactgegevens 34% Sollicitatieprocedure 35%

Ook wanneer we onderscheid maken tussen werkenden en studenten dan zien we dat het benoemen van de arbeidsvoorwaarden, en specifiek het salaris, belangrijke aspecten zijn die vermeld moet worden op de recruitmentsite. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ‘What’s in it for me?’ vraag van potentiële kandidaten nadrukkelijk beantwoord moet worden. Uit de top-5 blijkt dat het concreet vermelden van de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de groep studenten van groter belang is dan voor de werkzame personen. Ook vindt de groep studenten de sollicitatieprocedure van belang; zij zijn immers nog niet zo bekend met de arbeidsmarkt als hun ervaren tegenhangers.

Social media

Het verschil tussen de twee verschillende doelgroepen wordt nog duidelijker wanneer ook de aspecten worden vergeleken die buiten de top-5 vallen. Zo geeft 13% van de studenten aan dat zij het belangrijk vinden dat interactie met bijvoorbeeld de recruiter kan worden aangegaan, tegenover slechts 6% van de groepen werkenden. Ook bij de aanwezigheid van Social Media zien we duidelijk verschil. Slechts 3% van de werkenden geeft aan hier waarde aan te hechten, tegenover 7% van de nog studerende groep. Met de verschillen tussen de doelgroepen moet bij de ontwikkeling van een recruitmentsite rekening worden gehouden.

Reageer


Naam (verplicht)

E-mail, wordt niet getoond (verplicht)

Site


 


         
   
         
         
Zustersites van Recruitmentsites.info:

 


  Recruitmentsites.info
is een webconcept van CommunicatieMedia.

© 2009 - 2023
         
Amcinfo.nl: alles over arbeidsmarktcommunicatie Vacatureteksten.info: alles over vacatureteksten Budgetrecruitment.nl: alles over budgetbewust werven